Эцэг эхийн хуудас
Сэтгэгдэл үлдээх

 

 

                              Хан-уУл Дүүргийн 67 дугаар цэцэрлэгийн

бүлгүүдийн Өдрийн дэглэм

 

Өдөр тутмын үйл ажиллагаа

Бага бүлгийн Хугацаа

Дунд бүлгийн хугацаа

Ахлах бүлгийн хугацаа

Бэлтгэл бүлгийн хугацаа

1

Өглөөний хүлээн авалт

7:30 – 8:40

7:30 – 8:40

7:30 – 8:40

7:30 – 8:40

2

Өглөөний дасгал

8:40 – 9:20

8:40 – 9:20

8:40 – 9:20

8:40 – 9:20

3

Өглөөний цай

09.20-09.40

09.20-09.35

09.20-09.35

09.20-09.35

4

Өөрөө өөртөө үйлчлэх цаг

09.40-10.00

09.35-09.45

09.35-09.45

09.35-09.45

5

Нийтийн цаг

10.00-10.20

09.45-10.10

09.45-10.10

09.45-10.10

6

Тоглоом, наадам

10.20-10.40

10.10-10.50

10.10-10.50

10.10-10.50

7

Үдийн цайны цаг

10.40-11.00

10.50-11.05

10.50-11.05

10.50-11.05

8

Тоглоом

11.00-11.20

11.05-11.25

11.05-11.25

11.05-11.25

9

Зугаалга

11.20-12.00

11.25-12.00

11.25-12.00

11.25-12.00

10

Өдрийн хоол

12.00-12.50

12.00-12.50

12.00-13.00

12.00-13.00

11

Нойрсолтонд бэлдэх,  нойрсох

13.00 -15.00

12.50 -15.00

13.00 -15.00

13.00 -15.00

12

Өөрөө өөртөө үйлчлэх

15.00-15.50

15.00-15.40

15.00-15.30

15.00-15.30

13

Оройн цай

16.00-16.15

15.40-16.00

15.30-15.50

15.30-15.50

15

Хөгжөөн баясгахТойргийн цаг

16.15-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16

Тоглоом, таралт

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30

16.30-17.30